Ukázkové noviny

Městovické noviny

Ukázka administračního rozhraní

Ukázka administračního rozhraní - články

Články

Přehled článků s možností vyhledávání, editace, mazání

Ukázka administračního rozhraní - editace článku

Články

Editace článku

Ukázka administračního rozhraní - práce s obrázky

Články

Práce s obrázky - hromadné nahrávání, automatická úprava velikosti, změna pozice metodou Drag&drop, automatické generování fotogalerie